Stem!

Avgi din stemme til Apatiprisen 2021!

Fram til 17. oktober mottok vi mange nominasjoner på bedrifter, selskaper eller enkeltmennesker som har skapt en følelse av apati. Nominasjonskomiteen vår (under hvem er vi) har valgt ut de tre beste. Under kan du avgi din stemme til enten VG, Facebook eller Regjeringsplattformen!

VG

VG er det største mediehuset i Norge, og bør ta ansvar for den negative kulturen hvor mediehus ikke lengre viser et realistisk bilde av virkeligheten. 

Pressen sin funksjon er å  ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. VG er ikke det eneste mediehuset som presenterer et overdrevent negativt bilde av verden, men de er de største og mest leste, og har dermed et stort ansvar. 

Overalt hvor en går kan det oppstå en følelse av apati, føler jeg. Jeg leser nyhetene, ser på TV eller det kommer opp nyhetsvarsler på telefonen. Alt virker så utrolig negativt.”

– Sitat fra nominasjonen

Korona har selvfølgelig ført til en rekke utfordringer, men like før pandemien inntraff gikk rekordmange barn på skole, rekordfå var fattige og en rekke andre positive forbedringer hadde skjedd som en konsekvens av innsats verden over. Skal man skrive om verdens gang bør man også skrive om alt som går bra: forbedringene, løsningene og utviklingen i verden. VG er, med sine tabloid- sine og clickbaitoverskrifter en frontfigur for en negativ kultur. 
Lege og statistiker Hans Rosling brukte store deler av livet sitt på å vise oss hvordan vi har et overdrevent negativ syn på verden. Han la store deler av ansvar på journalister og mediehus, ettersom de ønsker klikk, oppmerksomhet og penger. Og i Norge er VG en av de største aktørene som bidrar til å skape et urealistisk bilde av virkeligheten.

Facebook

Etter avsløringene i år kom det fram at Facebook bevisst fremmer innhold som vil vekke hatefulle reaksjoner, slik at brukerne vil tilbringe mer tid på plattformen deres. Facebook sprer hat og bidrar til et samfunn der fakta ikke lengre betyr noe. 

Sosiale medier kan gi oss et snevert bilde av virkeligheten, mener forskere. Etter avsløringene i år kom det fram at Facebook bevisst fremmer innhold som vil vekke hatefulle reaksjoner, slik at brukerne vil tilbringe mer tid på plattformen deres. 

Å vite at man stort sett får opp artikler og saker som man er enige med i utgangspunktet gir meg en håpløshetsfølelse. Poenget med den offentlige debatten og ytringsfriheten er sannhetssøken.”

– Sitat fra nominasjonen

Professor Ethan Porter sier vi kan slå fast at Facebook påvirket den Amerikanske valgkampen gjennom infiltreringer og spredning av “fake news”, og i 2017 innrømmet de å ha solgt annonser til et russisk selskap som er kjent for å spre propaganda for Putins regime gjennom nett-troll som infiltrerer sosiale medier. Da kan det føles nytteløst å engasjere seg, når det er algoritmene til rike mennesker som bestemmer. 

Omtrent halvparten av nordmenn finner nyhetene på sosiale medier hver uke. Facebook viser deg enten ting du er fullstendig enig i, eller ting du er så uenig i at man reagerer med hat. Hat er en av de sterkeste følelsene, og på denne måten får de mye kommentarer, delinger, og til slutt penger. Dette er noe Facebook er klar over, men bevisst ikke gjør noe med. I år stod en varsler fra Facebook fram og avslørte dette, og peker på at Facebook svekker demokratiet.

Algoritmene og markedsstrategien til Facebook bidrar til at vi beveger oss mot et samfunn der fakta ikke lengre betyr noe, og der engasjement ikke nytter.

Regjeringsplattformen

I august kom FNs siste rapport om klima, og de meldte kode rød. Norge har fått et regjeringsskifte, men ingen endring i klima og naturpolitikken. Det kan føles som at uansett hva du stemmer fører det ikke til endring. 

Dette var mitt første stortingsvalg og jeg stemte for klima. Klima er vår tids viktigste sak og nå går vi fra en regjering som ikke gjør nok til en annen regjering som heller ikke gjør nok. Det skaper apati! Handlekraftig klimapolitikk virker å være langt unna.” 

– Sitat fra nominasjonen

8. august kom FN sin rapport om klima ut. Det haster å handle, dersom vi skal unngå den største temperaturøkningen, og de verste konsekvensene. Generalsekretæren sier at løsningen er tydelig:

«Land bør også stoppe all ny leting og produksjon av fossilt brensel og overføre subsidier for fossilt brensel til fornybar energi. Innen 2030 bør sol- og vindkraftskapasitet firedobles og investeringer i fornybar energi må tredobles for å opprettholde et nullfeltspor innen 2050. »

I regjeringsplattformen står det at de skal halvere utslippene innen 2030, og begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Men som tidligere regjeringer har de ambisiøse mål, men ikke gode nok tiltak for å nå dem. For unge som er oppriktig bekymret for klima, natur og egen framtid skaper dette en følelse av håpløshet. 

Det er skummelt og gjør at jeg blir motløs når de ledende partiene ikke tar slike problem på alvor”

– Sitat fra nominasjonen

Deres plattform kommer til å ødelegge store økosystem, samtidig som de sier de skal stoppe naturkrisa og bidra i klima og miljøkrisa vi også har på gang. Jeg blir litt apatisk av å se våre ledere drive med såpass stor ansvarsfraskrivelse”

– Sitat fra nominasjonen